Aanpassingen in basis zorgverzekering 2020

Tijdens de Troontrede zijn er enkele aanpassingen op de basisverzekering van de zorgverzekering bekend gemaakt. Deze wijzigingen gaan per 1 januari 2020 in en gelden dus voor de zorgverzekering 2020.

Hieronder een kleine opsomming:

  • Het verplichte eigen risico veranderd niet, dat blijft in 2020 staan op 385 euro per jaar.
  • Als je in 2020 een aantal dagen na elkaar naar het ziekenhuis moet kunt u eventueel een logeervergoeding van 75 euro per nacht krijgen. Hiervoor moet i dan wel minimaal 3 dagen behandeld worden zonder dat u opgenomen bent. U komt dan niet meer in aanmerking voor de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis zoals deze in 2019 nog gelden.
  • Apotheekbereiding van een geneesmiddel dat niet in de basis verzekering vallen worden vanaf 2020 vergoed.
  • De kosten van een specialist ouderengeneeskunde vallen vanaf 2020 onder de basisverzekering. Er is wel een verwijsbrief van de huisarts nodig en de vergoeding gaat ten koste van het eigen risico.
  • Zorg van een arts voor verstandelijk gehandicapten wordt vanaf 2020 vergoed na een verwijsbrief van de huisarts. Hierop is wel het eigen risico van toepassing.