Aanpassingen zorgverzekering 2023

De aanpassingen van de zorgverzekering 2023 zijn op Prinsjesdag bekend gemaakt. Dit zijn de veranderingen in de basisverzekering 2023 ten opzichte van de basis zorgverzekering van dit jaar.

Aanmerkelijk hogere zorgpremie
Allereerst de kosten van de basis zorgverzekering. Deze gaan flink omhoog. De overheid verwacht een stijging van minimaal 120 euro per jaar (minimaal 10 euro per maand). Uiterlijk 12 november 2022 moeten de zorgverzekeraars hun zorgpremies voor 2023 bekend hebben gemaakt. Meestal gebeurt dit op de voorlaatste of laatste dag,

Maar nog hogere zorgtoeslag
Maar goed nieuws voor wie voor zorgtoeslag in aanmerking komt. Deze wordt in 2023 34 euro per maand hoger! De exacte grens voor het inkomen wanneer u voor zorgtoeslag in aanmerking komt is nog niet bekend.

Eigen risico blijft gelijk
Het verplichte eigen risico op de zorgverzekering bedraagt ook in 2023 385 euro.

Geen korting op basisverzekering
In 2022 mocht er nog 5% korting op de basisverzekering worden gegeven. Dat mag in 2023 niet meer. Collectiviteitskorting mag alleen nog maar gegeven worden op aanvullende verzekeringen en niet op de verplichte basisverzekering.

Vergoeding herstel na corona
De vergoeding voor paramedische herstelzorg voor mensen die corona hebben gehad wordt in 2023 in de basisverzekering opgenomen (minimaal tot 1 augustus 2023). Deze vergoeding geldt voor behandelingen die u krijgt omdat u na corona nog steeds last hebt van ernstige klachten en/of beperkingen.

Hier valt ook fysiotherapie onder als de klachten een gevolg zijn van Covid-19 (hier is dus geen aanvullende verzekering voor nodig). Dat geldt ook voor de kosten voor oefentherapie, diëtiek en ergotherapie naar aanleiding van corona.

Vergoeding voetzorg
Voerzorg wordt in 2023 door de basis zorgverzekering uitgebreider gedekt. Tot nu toe was er alleen een vergoeding bij diabetes waarbij er een verhoogd risico is op een diepe ontsteking van de voet (voetulcus). In 2023 vergoedt de basisverzekering ook een medische behandeling als er om een andere redenen een verhoogd risico op een voetulcus is.

Vergoeding prenatale screening
In 2023 wordt de combinatietest niet meer door de basis zorgverzekering vergoed. Bij medische indicatie komt daar ene vergoeding voor het NIPT voor in de plaats (zonder eigen risico).