CPB verwacht sterke stijging zorgpremie

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben afgesproken dat het eigen risico de hele kabinetsperiode wordt bevroren op 385 euro per jaar. Op dit punt wordt de zorg dus niet duurder. Voor wat betreft de premie die de verzekeraars voor hun zorgverzekeringen vragen heeft de regering minder in de pap te brokkelen. En die premie zal de komende jaren wel eens fors kunnen stijgen.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de gemiddelde jaarpremie die nu 1.290 euro per jaar bedraagt zal stijgen naar 1.601 euro in 2021. Een stijging van gemiddeld circa 78 euro, en dat vier keer achter elkaar!

Bij deze berekening gaat het CPB uit van de regeringsplannen. Hierin wordt er onder andere van uitgegaan dat de minister bij de zorgverleners een besparing kan bewerkstelligen van 1,9 miljard euro per jaar. Lukt dat niet, dan zal de premie nog meer stijgen.

Maar ook een positiever scenario is mogelijk. Als de zorgverzekeraars bereid zijn hun reserves aan te spreken kan de premie ook minder sterk stijgen.