Eigen risico zorg blijft tot 2022 gelijk

De Eerste Kamer heeft op 25 september het wetsvoorstel aangenomen dat het verplicht eigen risico van de zorgverzekering tot minimaal 1 januari 2022 bevriest op de huidige 385 euro per jaar. Dit verplichte eigen risico wordt sinds 2016 gehanteerd.

Dit wetsvoorstel maakte deel uit van het regeerakkoord, met de toestemming van de Eerste Kamer is het officieel.

Dat het eigen risico voorlopig niet stijgt is een doekje voor het bloeden van de zorgpremie. De premies zullen in 2019 weer hoger zijn dan dit jaar, en het is de verwachting dat ze de komende jaren alleen maar zullen stijgen en niet zullen dalen. Ook al zou de overheid maatregelen nemen tegen premiestijgingen, dan zou dit gefinancierd moeten worden uit extra belastingen. De zorgkosten nemen immers alleen maar toe en moeten toch betaald worden.

De geschiedenis van het eigen risico

Het eigen risico werd in 2006 bij de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Het verplichte eigen risco bedroeg toen 150 euro per volwassene per jaar, maar dit bedrag nam in de acht jaar daarna geleidelijk tot de huidige 385 euro. Mensen die verwachten weinig zorg nodig te hebben (of geld op de premie willen besparen) kunnen dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro per maand.