Geen vergoeding zorgverzekering voor medicinale wiet

Meer dan 50.000 recepten hebben de huisartsen in 2017 uitgeschreven voor medicinale cannabis. Daarmee is het aantal recepten voor deze medicinale wiet in vijf jaar tijd met ruim 400 procent toegenomen. Dit heeft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) uitgezocht. Vooral cannabisolie wordt fors meer voorgeschreven.

Het zijn vaak de patienten zelf die de dokter om het “medicijn” vragen. Het valt dan ook te betwijfelen of er altijd een medische noodzaak is. Het Nederlands Huisartsen Genootschap wil daarom in de toekomst medicinale wiet alleen nog maar laten voorschrijven als er chronische pijnklachten zijn waarbij een gangbare behandeling niet helpt of waarbij sprake is van te veel bijwerkingen.

Niet alleen is het voorschrijven van medicinale cannabis is veel gevallen te betwisten, ook is het gebruik van wiet als medicijn nooit wetenschappelijk bewezen en het staat niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Sommige zorgverzekeraars vergoede medicinale wiet in 2017 nog wel in specifieke gevallen via de basisverzekering, maar dat is in 2018 niet meer het geval. Ook is er geen enkele aanvullende zorgverzekering meer die cannabis in 2018 dekt.