Gemeentepolis zorgverzekering duurder. Minima de klos.

De kosten voor de zorgverzekering gaan in 2020 omhoog. De minima worden extra hard getroffen. In veel gemeentes wordt de gemeentepolis die de gemeente aanbiedt namelijk fors duurder.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Zorgkiezer.

De collectieve kortingen worden lager. Op de basisverzekering mag hoe dan ook in 2020 nog maar 5% korting gegeven worden. Maar bij veel gemeenten neemt de korting nog verder af, ook op de aanvullende pakketten. Er zijn zelfs gemeenten die de korting helemaal schrappen. In bijvoorbeeld Apeldoorn en Emmen is dat laatste het geval.

De oorzaak is vaak dat de gemeente hun bijdrage aan de zorgkosten niet willen laten stijgen, en soms moeten ze er zelfs op bezuinigen. Niet alleen voor de gemeentes maar meestal ook voor de zorgverzekeraars is de gemeentepolis een kostenpost, en de verzekeraars willen niet nog meer geld op deze zorgverzekeringen toeleggen.

In Rotterdam gaan minima die voor de gemeentepolis in aanmerking komen in 2020 8 euro per maand meer betalen voor deze zorgverzekering. Maar het nieuws is niet overal slecht. In Utrecht daalt de premie juist met 2 euro per maand. Dit is helaas wel een uitzondering.

Een positief punt is dat de zorgtoeslag met 5 euro per maand stijgt (voor alleenstaanden 4 euro). Deze stijging was er echter voor bedoeld om de koopkracht van minima te helpen verbeteren. In de praktijk is het nu voor veel minima een extraatje om het gat van de stijgende kosten te dichten.

Circa 725.000 mensen maken in Nederland voor hun zorgverzekering gebruik van een gemeentepolis.

Gemeentepolis niet altijd goedkoop
Omdat de gemeentepolis meestal een pakket is met daarin ook aanvullende verzekeringen kan deze soms best duur zijn. Vooral als u bepaalde dekkingen niet gebruikt. Al in 2019 wees een onderzoek van Kassa uit dat een gemeentepolis lang niet altijd de beste en goedkoopste zorgverzekering is. In 2020 zal dat er met bovenstaande ontwikkelingen niet beter op worden. Het checken van de zorgverzekering is daarom altijd verstandig.