Aanpassingen zorgverzekering 2017

Het eigen risico van de zorgverzekering 2017 blijft 385 euro. Maar er is veel dat in 2017 wel veranderd. Niet in de laatste plaats de premie.

Zorgpremie stijgt
De zorgverzekeringspremies 2017 moeten nog door de verzekeraars bekend worden gemaakt maar er wordt een flinke stijging van de basis zorgpremie verwacht. Op Prinsjesdag ging de regering nog uit van een gemiddelde stijging van circa 3,50 euro per maand (42 euro per jaar). Inmiddels is de prognose zorgpremie 2017 bijgesteld naar een stijging van 8,50 euro per maand. Daarbij zou een gemiddelde basis zorgverzekering in 2017 ruim 100 euro duurder uitvallen dan in 2016. En dan hebben we het alleen nog maar over de verplichte basisverzekering!

Het loont dus ook dit jaar weer de moeite om even goed te kijken naar de alternatieven. Zorgverzekeringen kun je in een paar minuten tijd vergelijken via één van de vergelijkingssites zorgverzekeringen.

Zorgtoeslag stijgt
De zorgverzekering wordt in 2017 duurder, maar gelukkig stijgt de zorgtoeslag ook, al is de stijging lager en heeft niet iedereen hier iets aan. De stijging bedraagt ongeveer met 1,50 per persoon en 3,50 voor meerpersoonshuishoudens.

Verplicht eigen risico blijft gelijk
Waar veel mensen bang voor waren gebeurt gelukkig niet. In 2017 blijft het verplichte eigen risico op de zorgverzekering 385 euro. Ondanks de winstcijfers van veel verzekeraars dus geen daling. Maar dat het eigen risico niet stijgt is al heel wat. Dit is namelijk voor het eerst sinds het invoeren van het eigen risico in 2008. Bij invoering bedroeg het verplichte eigen risico 155 euro. Dat waren nog eens tijden!

Aanpassingen basisverzekering 2017
Ook op de basisverzekering zijn weer de nodige aanpassingen gedaan. We zetten ze hieronder kort op een rijtje.

  • Een kort verblijf in een zorginstelling na een operatie (eerstelijns verblijf) wordt in 2017 door de basisverzekering vergoed.
  • De dekking van plastische chirurgie wordt uitgebreid. Een borstprothese (bij geen borstvorming), bovenooglidcorrectie of besnijdenis om medische reden worden vergoed.
  • In geval van etalagebenen (verzuurde benen door zuurstoftekort) worden 37 behandelingen fysiotherapie vergoed.
  • Behandeling tegen chronische darmverstopping valt voortaan in de basisverzekering.
  • Vergoeding van kunsttanden tot 23 jaar (was 18 jaar) maakt deel uit van de zorgverzekering 2017.
  • Eigen risico dieetvoeding vervalt.
  • Eigen risico zorgprogramma vervalt.
  • Er komen strengere voorwaarden voor vergoeding van een klikgebit.

Werelddekking zorg blijft bestaan
In tegenstelling tot eerdere plannen blijft de zorg volgens de basisverzekering ook buiten Europa vergoed.

Aanpassingen aanvullende verzekeringen 2017
De aanvullende pakketten van de zorgverzekering worden door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Hier zijn ze vrij in. De aanpassingen verschillen dus per verzekeringsmaatschappij en zorgverzekering. Op deze website geven we veel informatie over al deze zorgverzekeringen.