10 jaar zorgverzekering: Meer betalen voor minder zorg

In 2016 bestond het huidige zorgstelsel, met verplichte zorgverzekeringen, 10 jaar. Voor Independer een reden om te kijken hoe de zorgverzekering zich in die tien jaar ontwikkeld heeft. En dat was schrikken!

Basisverzekering dekt steeds minder
De basisverzekering werd in 2006 neergezet als een verplichte verzekering die de minimaal benodigde zorg biedt. Maar kennelijk is onze behoefte aan zorg in die 10 jaar afgenomen want de basisverzekering wordt steeds meer uitgekleed.

Rollators, rolstoelen en veel medicijnen zijn uit het basispakket verdwenen en de vergoeding van fysiotherapie is sterk afgenomen. Vooral chronisch zieken zijn de klos. Moesten ze in 2006 9 behandelingen van de fysiotherapeut zelf betalen, in 2016 zijn dat er 20! Bij sommige vormen van reuma en astma (die voor de wet niet chronisch zijn) wordt er zelfs helemaal geen fysio vergoed door de basisverzekering.

In 2006 was een aanvullende verzekering een luxe. In 2016 zijn deze (dure) extra zorgverzekeringen voor veel mensen een noodzaak.

Ook aanvullende zorgverzekeringen dekken minder
en dan te bedenken dat ook de aanvullende verzekeringen steeds zuiniger met hun dekkingen worden. Aanvullende pakketten die de volledige kosten voor fysiotherapie en de tandarts dekken bestaan vrijwel niet meer, en als ze bestaan betaal je veel meer premie. Over het algemeen kun je gerust stellen dat aanvullende verzekeringen veel minder dekken dan vroeger maar wel veel duurder zijn geworden.

Dat geldt ook voor de tandartsverzekering. Volgens Independer betaal je bij veel tandartsverzekeringen net zo veel als dat je vergoed kunt krijgen.

Geen contract? Dan maar 75% vergoed
In 2006 werd nog nagenoeg iedere zorgverlener 100% vergoed. Maar inmiddels zijn veel zorgverzekeringen naturaverzekeringen geworden waarbij alleen gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed worden. Niet gecontracteerde zorg wordt maar 75% vergoed en vaak is het bij het afsluiten van een zorgverekering nog niet eens duidelijk welke zorgverleners gecontracteerd zijn door een zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie op Independer.