Kabinet wil vrije zorgkeuze beperken

Volgens de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) heeft het kabinet plannen om de vrije zorgkeuze in Nederland te beperken of zelf af te schaffen. Het zou daarmee vooralsnog gaan om deelsectoren als de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg,

Hoe zit het met vrije zorgkeuze?
Momenteel bent u dankzij de vrije zorgkeuze altijd vrij om altijd een andere zorgverlener te kiezen dan waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Bij een restitutieverzekering krijgt u de zorg dan toch volledig vergoed, bij een ander soort zorgverzekering bedraagt de vergoeding dan (afhankelijk van de verzekering) 70 tot 80 procent van de gemaakte kosten.

Vrije keuze leidt tot fors hogere kosten
De overheid is hier niet blij mee omdat dit kostenverhogend werkt. De tarieven van de niet aangesloten zorgverleners zijn vaak een stuk hoger en ook het aantal uren dat er zorg verleend wordt ligt wel ongeveer 2,7 keer zo hoog. Gemiddeld kost deze zorg dubbel zo veel geld, en dat kan bij lange na niet gefinancierd worden door de lagere vergoeding voor niet gecontracteerde zorg.

Ook zouden zorgaanbieders in de wijkverpleging hoge winsten maken. Het zou volgens onderzoeksbureau Vektis gaan om winsten to 40 procent terwijl de gecontracteerde zorg er zo’n 3 procent op verdiend.

Geen garantie meer op een vergoeding
Nu is er nog een wettelijke regeling dat de zorgverzekering altijd minimaal 70 procent van de kosten van niet gecontracteerde zorg moeten vergoeden. Het kabinet wil in een deel van de zorgsectoren (waaronder de eerder genoemde geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging) af van deze afspraak. Dat zou betekenen dat zorgverzekeraars veel minder hoeven te vergoeden als hun klanten kiezen voor een niet gecontracteerde zorgverlener in deze sectoren.