Mammaprint test niet in basispakket zorgverzekering 2019

Mammaprint zal niet opgenomen worden in het basispakket van de zorgverzekering 2019. Mammaprint is een genetisch borstkankertest waarmee een eventuele terugkeer van de borstkanker kan worden voorspeld. Aan de hand van deze test kan worden bepaald of een vrouw wel of geen chemobehandeling nodig heeft.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN), dat de samenstelling van het basispakket bepaalt, is echter van mening dat de test geen meerwaarde heeft ten opzichte van andere manieren om te bepalen of de patiënt chemotherapie nodig heeft. Bovendien zou volgens het Zorginstituut het niet toepassen van chemotherapie kunnen leiden tot een toename van de uitzaaiingen en daarmee sterfte. De test zou daarmee juist gezondheidsschade opleveren.

Het Zorginstituut baseert zich hierbij op de uitkomsten van de internationale MINDACT-studie die het klinisch nut van de mammaprint test heeft onderzocht. Bij deze studie werd gekeken naar gezondheidswinst, kansen op overleving en kwaliteit van leven.

Ook bespaart het niet opnemen van de mammaprinttest in de basisverzekering de zorgverzekeraars ruim 16 miljoen euro aan vergoedingen.