Menzis wil no cure no pay bij depressie behandelingen

Er is veel beroering ontstaan naar aanleiding van de mededeling van Menzis dat ze depressiebehandelingen vanaf 2019 op basis van behaald resultaat gaan behalen. No cure no pay is in de gezondheidszorg op zijn zachts gezegd niet gebruikelijk.

Zoals gebruikelijk worden ook bij depressiebehandelingen de behandelingen vergoed, oftewel uurtje factuurtje. Of de behandeling geholpen wordt is daarbij niet relevant. Doel van deze aanpassing is echter in de eerste plaats geen effectievere zorg maar kostenbesparing. Wel wil Menzis een deel van deze besparing ten goede laten komen aan zorgverleners die goede resultaten boeken bij deze behandelingen.

Menzis wil het effect van de behandeling meten via vragenlijsten die door de patiënten zelf moeten worden ingevuld en voor gegevens als de behandelduur en wachtlijsten.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is kritisch omdat het effect van een depressiebehandeling moeilijk meetbaar is. Voorzitter Damiaan Denys noemt de plannen van Menzis zeer gevaarlijk.

Ook de belangenorganisatie voor GGZ-cliënten Mind is kritisch. Mind is bang dat zorgverleners mensen met moeilijk te behandelen depressie-klachten gaan weren. Menzis wil dit oplossen door het succesvol behandelen van deze groep mensen hoger te belonen.

Met ingang van 2019 wil Menzis starten met het nieuwe vergoedingssysteem bij achttien zorginstellingen en bij mensen met niet-chronische depressies of angstklachten die een minder dan een jaar behandeld worden. Het zou daarbij gaan om zo’n 35.000 personen.