Nederlandse Zorgautoriteit wil betere informatie over eigen kosten

Er moet betere informatie komen over de kosten die een verzekerde maakt als deze naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Dat is de mening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dat zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze informatievoorziening.

De NZa concludeert dit na een onderzoek bij zes grote zorgverzekeraars waaruit is gebleken dat het voor veel mensen onduidelijk en moeilijk te achterhalen is hoeveel ze moeten bijbetalen als ze kiezen voor een zorgverlener die niet bij zijn of haar zorgverzekering is aangesloten. Soms beseffen ze helemaal niet dat ze zelf een deel van de kosten moeten betalen en worden daar pas mee geconfronteerd als ze een rekening krijgen.

Deze transparantie is niet alleen belangrijk omdat de klant zo een goede inzage in de kosten heeft, ook worden er wel eens fouten gemaakt door de verzekeringsmaatschappijen.