Stijging zorgpremie DSW valt erg mee

Een stijging van de maandelijkse zorgpremie is nooit leuk, maar de eerste zorgpremie voor 2018 die bekend gemaakt is (die van DSW) valt heel erg mee.

Op Prinsjesdag werd er nog gesproken over een stijging van de zorgpremie van meer dan 10 euro per maand, maar bij DSW bedraagt de stijging 4,50 euro per maand. Dat is een stuk minder.

Natuurlijk is DSW maar één zorgverzekeraar, en geen eens een grote, maar deskundigen zien in dit bedrag wel een aanwijzing dat de prijsstijging bij de andere zorgverzekeraars straks gaat meevallen.

Zorgverzekeraar DSW maakt ieder jaar al ver voor de andere verzekeraars zijn nieuwe premie bekend. Afgelopen jaar zorgde dat ook voor goed nieuws, want toen verlaagde ze hun premie terwijl er een premieverhoging verwacht werd. Uiteindelijk verhoogde de meeste andere verzekeraars hun zorgpremie wel, maar veel minder dan verwacht. Uiteindelijk bedroeg de gemiddelde stijging toen 1,50 euro in plaats van de verwachte 6 euro.

Overigens is de stijging van de zorgpremie op jaarbasis bij DSW dit jaar ook nog altijd 54 euro. Deze stijging is onvermijdelijk omdat de kosten van de zorg flink stijen. Dit onder andere door hogere lonen van medewerkers in de zorg, hogere lonen van medewerkers bij medicijnfabrikanten, meer geavanceerde dure medicijnen en de geplande stijging van de BTW. DWS moet daarom wel geld bijleggen om de premiestijging zo laag te houden. Dat doen ze door (evenals verleden jaar) reserves aan te spreken.

 

zorgverzekering kloonpolis