Strengere regels vergoedingen basisverzekering

Nieuwe behandelingen en medicijnen zullen minder vaak door de basis zorgverzekering gedekt gaan worden. Ook zal zorg die nu nog vergoed wordt uit de basisvergoeding worden gehaald omdat hun effect niet effectief genoeg is of niet voldoende is bewezen.

Het Zorginstituut Nederland, dat de overheid adviseert welke zorg door de basis zorgverzekering vergoed mag worden, gaat behandelingen en medicijnen strenger beoordelen. Dit met als doel de zorgkosten terug te dringen. Naast de vergrijzing zijn het op de markt komen van nieuwe dure medicijnen en dure behandelingen verantwoordelijk voor de snel stijgende zorgkosten.

Combinatietherapie tegen kanker
Zo adviseert het Zorginstituut Nederland minister van Ark (Medische Zorg) de combinatietherapie tegen kanker niet langer door de basisverzekering te vergoeden. Volgens het Zorginstituut is er onvoldoende bewijs dat deze combinatie van twee medicijnen tegen kanker de kans op overleven groter maakt.

Behandelingen die mogelijk wel vergoed gaan worden
Aan de andere kant wil het Zorginstituut Nederland andere (wel bewezen middelen) juist wel in de basis zorgverzekering opnemen. Het gaat dan onder onder andere om combinatiebehandeling van hormoongevoerlige borstkanker. Het Zorginstituut stelt dan wel als voorwaarde dat de huidige gemiddelde prijs van meer dan 64.000 euro per patient lager komt te liggen.

Ook de neusspray esketamine, voor patiënten met ernstige depressies, zou vergoed moeten worden als andere behandelingen niet helpen. Ook in dit geval zal er wel op prijsverlaging aangedrongen moeten worden. Deze neusspray kost meer dan 10.000 euro per patiënt per jaar.

Voor patiënten met een hoog risico op overlijden of ernstige complicaties bij een openhartoperatie adviseert het Zorginstituut het inbrengen van een kunsthartklep via de lies te vergoeden. Omdat deze TAVI operatie 15.000 euro duurder is dan een openhartoperatie moet er wel sprake zijn van een duidelijk extra hoog risico. Een TAVI operatie wordt momenteel alleen vergoed bij mensen waarbij een openhartoperatie helemaal niet mogelijk is.