Zorg mijden in 2023 voor veel mensen noodzakelijk

In 2023 stijgt de zorgpremie met circa 10 euro per maand. Dat is een stijging van 120 euro per jaar (per volwassene in een gezin). Een aanzienlijke stijging van de vaste lasten, die ook nog eens bovenop de stijgende kosten voor gas, stroom en de boodschappen komt.

Volgens de expert kan dit een ingrijpend gevolg hebben voor het gebruik maken van de zorg in Nederland. Veel mensen zullen zorg mijden omdat ze het eenvoudigweg niet kunnen betalen.

Mensen zullen op om de kosten te besparen hun aanvullende verzekeringen laten vervallen, met als gevolg dat ze niet meer verzekerd zijn voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Vervolgens kunnen ze geen gebruik meer maken van deze zorg omdat ze dan zelf de kosten volledig moeten betalen.

Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar kan er ook toe leiden dat er in een later stadium hogere kosten zijn om de achterstallige zorg in te halen, bijvoorbeeld omdat noodzakelijke tandarts behandelingen niet zijn uitgevoerd.

Voor de (verplichte) basis verzekering zal er vaker gekozen gaan worden voor een budgetpolis of een zo hoog mogelijk eigen risico van 885 euro per jaar. Bij de budgetpolis hoef je alleen wat vrijheid in te leveren (je kan voor een volledige vergoeding niet meer bij iedere zorgverlener terecht), maar een eigen risico van 885 euro is ingrijpender. Voor veel mensen zal dat beteken dat ze niet of nauwelijks nog gebruik kunnen maken van hun zorgverzekering omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Ze hebben in feite dan alleen een zorgverzekering omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

Zorgverzekeraar DSW constateert in 2022 al een flinke toename in het aantal verzekerden dat om een betalingsregeling vraagt omdat ze de zorgpremie niet kunnen betalen. Met de veel hogere premie in 2023 zal dat alleen nog maar erger worden.

De minima hebben het geluk dat de zorgtoeslag in 2023 met 23 euro per maand stijgt, wat dus ruim meer is dan de stijging van de zorgpremie, maar door de hogere vaste lasten in 2023 komen ook veel mensen die geen zorgtoeslag krijgen in de problemen.