Zorgpremie 2020 dreigt veel meer te stijgen dan verwacht

Dat de zorgpremie in 2020 naar verwachting met 3 euro per maand zou stijgen was slecht nieuws, maar naar het zich nu laat aanzien wordt het nog erger.

Zoals ieder jaar heeft DSW als eerste zorgverzekeraar zijn premie voor 2020 bekend gemaakt en deze premie is niet 3 euro maar 6 euro per maand hoger dan in 2019!

Hoewel dat geen garantie is dat de premiestijging ook bij andere zorgverzekeraars dubbel zo hoog gaat uitvallen dan de verwachting is, is dit wel een vervelende indicatie. De premiestijging van DSW was andere jaren namelijk behoorlijk representatief voor de premieontwikkeling voor het daar opvolgend jaar.

DSW is altijd erg vroeg met de bekend making van zijn nieuwe zorgpremie. Dat hoeft dit jaar wettelijk pas voor 12 november, de meeste concurrenten maken de nieuwe maandpremie pas op zijn vroegst enkele dagen daarvoor bekend.

Waarom is de zorgpremie weer zoveel duurder?
Evenals verleden jaar worden de hoge salarissen en de zorg en de hogere kosten voor medicijnen gegeven als verklaring waarom de zorgpremie weer moet stijgen. Als reden dat de premiestijging zoveel hoger uitvalt geeft DSW als reden om dat ze voor 2019 hun reserves flink hebben aangesproken om de premie niet te hoog te laten worden. Dat kunnen ze echter niet ieder jaar in die mate doen. In 2019 werd er 5 euro per maand per klant bijgepast, dit jaar 2 euro. De overheid heeft de mate waarin de zorgverzekeraars hun reserves kunnen aanspreken overschat volgens DSW.

goedkoopste zorgverzekering met minimaal eigen risico