Zorgtoeslag 2019 omhoog, maar niet genoeg voor iedereen

De zorgpremie zal in 2019 hoger zijn dan in 2018. Het logische gevolg is dat ook de zorgtoeslag stijgt. Maar niet iedereen kan hiervan profiteren.

Veel mensen zitten immers boven de inkomensgrens om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen. Met name bij middeninkomens en ouderen zijn veel mensen die net boven die grens zitten en zodoende flink getroffen worden door de premieverhogingen.

De minima krijgen wel compensatie via de zorgtoeslag. Voor gezinnen en oudere stellen met een laag inkomen zal de verhoging van de zorgtoeslag naar alle waarschijnlijkheid groter zijn dan de stijging van de zorgpremie. Dat zal betekenen dat deze groep er zelfs op vooruit gaat, vooral als de premiestijgingen meevallen, zo als het zich nu laat aanzien.

De verhoging voor studenten, mensen in de bijstand en alleenstaanden met een laag inkomen zal echter maximaal 7,83 euro per maand bedragen en dat is als de voorspelde premiestijging van de overheid (10,33 euro per maand) uitkomt te weinig. Voor deze groep is het dus heel belangrijk dat de premiestijging in de praktijk lager uitkomt.