Zorgverzekering meer inkomensafhankelijk?

Iedereen betaalt evenveel voor zijn zorgverzekering. Is dat terecht? Volgens de SP niet. De Socialistische Partij wil dat het eigen risico verdwijnt en dat de premie voor de zorgverzekering fors naar beneden gaat. De overheid moet dan opdraaien voor het tekort, en om dat te financieren moet de inkomstenbelasting omhoog, behalve voor de minima.

Op deze manier worden de zorgkosten min of meer inkomensafhankelijk. Aanvankelijk is er nog een rol voor de zorgverzekeraars, maar in de toekomst wil de SP van deze verzekeringsmaatschappijen af. Het nog op te zetten Nationaal Zorgfonds moet alle verschillende zorgverzekeringen vervangen. De zorgtoeslag verdwijnt in de nieuwe opzet.

Nog veel onduidelijkheden bij de doorrekening
De SP heeft zijn plan laten narekenen door het Centraal Planbureau. Deze hebben berekend dat dit plan voordelig is voor gezinnen met een bruto inkomen tot 86.000 en nadelig voor gezinnen met een hoger gezamenlijk bruto inkomen. Er zijn echter veel factoren die niet meetbaar of onvoorspelbaar zijn. Zo kunnen de totale zorgkosten bij deze opzet stijgen omdat het eigen risico verdwijnt en de gemaakte zorgkosten minder merkbaar en voelbaar zijn. Mensen kunnen het idee krijgen dan de zorg min of meer gratis is. Iets dat je niet denkt als er maandelijks een fors bedrag door de zorgverzekeraar afgeschreven wordt.

Bovendien zijn er in Engeland, waar de zorg nu al uit belastingen wordt betaald lange wachtlijsten in de zorg. Ook is de kwaliteit van de zorg daar minder.

Hoe serieus zijn deze plannen?
Het SP is serieus met zijn plan, maar staat als niet al te grote politieke partij alleen met zijn plannen. Deze kunnen alleen uitgevoerd worden als er een meerderheid in de kamer is en dat is nu absoluut niet het geval. Met alle onduidelijkheden die er aan de plannen kleven is het ook niet waarschijnlijk dat er binnen een afzienbare tijd een meerderheid komt.

Daarbij speelt ook mee dat door de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet de zorgverzekering al meer inkomensafhankelijk is dan de meeste mensen denken.