Just zorgverzekering

Prijs Just zorgverzekering 2019: 113,20 euro
Of 95,70 euro bij een maximaal eigen risico.
Just is een label van zorgverzekeraar CZ dat zich vooral op jongeren richt. Vroeger had deze zorgverzekering de naam CDdirect. Hoewel de focus van deze zorgverzekering op jonge mensen ligt kan iedereen zich bij Just Verzekeren.

Just biedt een voordelige en zeer overzichtelijke zorgverzekering, met slechts één basisverzekering, één aanvullende verzekering en één tandartsverzekeringen. De twee extra verzekeringen zijn zeer voordelig en vooral gericht op mensen die weinig extra zorg denken nodig te hebben.

TIP: Is een Just zorgverzekering iets voor u? Vergelijk hier Just met andere zorgverzekeringen.

 

Eenvoud!

Eenvoudig en voordelig, dat zijn de belangrijkste kenmerken van de Just zorgverzekering. Deze zorgverzekering biedt maar één basispakket, één aanvullende zorgverzekering en één tandartsverzekering. De basisverzekering dekt 100% van de verzekerde zorg bij 45.000 zorgaanbieders

De aanvullende zorgverzekering (Just Live) is vooral een ongevallen verzekering, al worden er ook zonder dat er sprake is van een ongeval 4 behandelingen fysiotherapie vergoed. Daarnaast worden er per ongeval nog eens maximaal 16 fysiotherapie behandelingen vergoed. Ook mondzorg na een ongeval is via Just Live vergoed (tot 10.000 euro) evenals spoedeisende hulp in het buitenland.

Ook de tandartsverzekering (Just Smile) is goedkoop maar beperkt. Er wordt 75% vergoed van tandartskosten tot 250 euro. Ook in deze verzekering valt de mondzorg na een ongeval.

Stelt u prijs op meer dekkingen? Dan kunt u beter kiezen voor een CZ zorgverzekering.

 

Voordelen van een Just zorgverzekering

  • Een voordelige zorgverzekering.
  • Makkelijk een pakket kiezen door weinig keuze.
  • Achter Just gaat de ervaring en kennis van CZ schuil.

Nadelen van een Just zorgverzekering

  • Weinig dekking door de aanvullende verzekering

Opvolger van de CDdirect zorgverzekering

De Just zorgverzekering is de opvolger van de CZdirect zorgverzekering. De zorgverzekering van bestaande CZdirect klanten die niet opzeggen wordt de verzekering overgezet naar een Just zorgverzekering. Eventuele bestaande aanvullende verzekeringen blijven voor hen beschikbaar, maar nieuwe Just inschrijvingen kunnen geen gebruik maken van de voormalige CZdirect aanvullende verzekeringen.