Wat zit er in de basisverzekering?

94% van alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Dit komt vooral omdat de huisarts, het ziekenhuis en de medicijnen onder de basisverzekering vallen. Het zijn niet de zorgverzekeraars die bepalen wat er door de basisverzekering gedekt wordt, maar de overheid.

De volgende zorgverzekeringskosten vallen onder de basisverzekering

  • Huisartsenzorg
  • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis
  • Geneesmiddelen
  • Psychologische hulp
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar (geen beugels)

Dit wil overigens niet zeggen dat alles wat hierboven genoemd staat voor 100% vergoed wordt. Voor sommige medicijnen moet een eigen bijdrage worden betaald of ze worden helemaal niet door de zorgverzekeraar betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maagzuurremmers (tenzij chronisch) en anticonceptie. Hiervoor zijn vaak wel aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Niet alle medicijnen vergoed
Zorgverzekeraars vergoeden alleen geneesmiddelen op recept van een arts. Ook moeten de medicijnen door het GVS zijn opgenomen. Veel duurdere medicijnen (waarvoor goedkopere alternatieven zijn) en alternatieve geneesmiddelen worden daardoor niet vergoed. Ook hier zijn vaak aanvullende verzekeringen voor af te sluiten.

Steeds vaker vergoeden zorgverzekeraars alleen bepaalde (goedkopere) merken van een medicijn om kosten te besparen.

Eigen ziekenhuis niet in basispakket?
Zoals we al aangaven worden medicijnen soms niet vergoed als er een goedkoper medicijn is. Dat geldt ook voor de ziekenhuizen. Veel zorgverzekeraars maken afspraken met ziekenhuizen welke behandelingen deze mogen uitvoeren. Als er bij uw ziekenhuis geen overeenkomst over een bepaalde behandeling afgesloten kan worden, dan loopt u de kans naar een ander ziekenhuis te worden verwezen voor uw behandeling. Tenminste, als u de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wil hebben.

Verschillen in de basisverzekering