Vergoeding geestelijke gezondheidszorg en lichttherapie zorgverzekering

De medische kosten bij psychische klachten zoals een depressie worden in principe gedekt door de basisverzekering. Het eerste aanspreekpunt bij psychische klachten is uw huisarts. Mocht de huisarts u niet verder kunnen behandelen dan kan hij u doorverwijzen naar een Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De kosten van de GGZ worden (net zoals de huisarts) vergoed door de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Maar pas op! Als u een naturapolis of budgetpolis hebt, en de GGZ geen contract heeft met uw verzekeraar moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. We adviseren u daarom altijd voor u de behandeling start contact op te nemen met de servicedesk van uw zorgverzekeraar. Mocht de GGZ die u op het oog heeft geen contract hebben afgesloten, dan kunnen ze u een andere behandelaar aanwijzen waarbij wel 100% van de kosten worden vergoed.

vergoeding geestelijke hulp zorgverzekering

Lichttherapie vergoeding

Een aanvullende verzekering voor geestelijke hulp is dus niet perse nodig. Sommige verzekeraars bieden wel een aanvullende verzekering voor geestelijke gezondheidszorg. Het gaat dan vaak om een vergoeding voor lichttherapie bij winterdepressie. Lichttherapie valt namelijk niet onder de basisverzekering.

Een vergoeding voor lichttherapie komt voor in aanvullende verzekeringen van OHRA en Zorg en Zekerheid. Andere zorgverzekeraars vergoeden niet de kosten van lichttherapie.

Kijk bij de aanvullende vergoedingen geestelijke hulp voor een overzicht van de vergoeding van lichttherapie en andere geestelijke gezondheidszorg per zorgverzekeraar per aanvullend pakket.


Onderwerp:
Hier kijken we naar de vergoedingen bij geestelijke hulp door de zorgverzekering. Geestelijke gezondheidszorg wordt door de basisverzekering van de zorgverzekering vergoed. Een uitzondering is de lichttherapie vergoeding bij depressie of winterdip. Lichttherapie wordt niet door de basisverzekering vergoed. Een beperkt aantal zorgverzekeringen biedt wel een aanvullende verzekering voor lichttherapie. Kijk daarvoor in het bovengenoemd overzicht met vergoedingen geestelijke hulp per zorgverzekering.