Vergoeding diëtist zorgverzekering

Wat vergoedt de zorgverzekering aan kosten voor de diëtist? En moet u daarvoor aan voorwaarden voldoen? Hier leest u het.

Voeding en gezondheid zijn nauw aan elkaar verwant. Een verandering in het voedingspatroon kan mensen gezonder maken maar het kan ook een pure noodzaak zijn bij ziekten en kwalen. Bij eetstoornissen, voedsel-allergieën, maag en darmklachten en overgewicht, maar ook bij bijvoorbeeld zwangerschap of kanker kan de hulp van een diëtist of diëtiste nodig zijn.

Maar hoe gaat de zorgverzekering daarmee om? Worden kosten van de diëtist vergoed door de zorgverzekering? En zo ja, wat is de vergoeding voor de diëtist?


 

Vergoeding diëtist basisverzekering

We kijken hier naar zowel de vergoedingen voor de diëtist / diëtiste door de basisverzekering als door de aanvullende verzekering.

De diëtist / diëtiste wordt vergoed door de basisverzekering, maar het gaat daarbij om maximaal drie behandeluren per kalenderjaar. Deze vergoeding gaat ten koste van het eigen risico tenzij het dieetadvies plaatsvindt via ketenzorg.

Dat is het geval bij bijvoorbeeld diabetes, CVRM en COPD. Ook bij dieetadvies voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico voor de dietist.

Vanaf 2019 wordt bij mensen met overgewicht of obesitas, na doorverwijzing door de huisarts, ook de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) door de basisverzekering vergoed.

Dit is een combinatie van advies en begeleiding door de dietist op het gebied van voeding, eetgewoontes en bewegen om tot een gedragsverandering te komen die tot een gezondere leefstijl leidt. Het GLI programma kan individueel of in een groep plaatsvinden.

 

 


 

Vergoeding dieetpreparaten door de basisverzekering

Ook dieetpreparaten kunnen door de basisverzekering gedekt worden. Maar pas op, verwar dieetpreparaten niet met dieetvoeding. Dieetpreparaten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die geen normale voeding kunnen eten.

Dieetpreparaten worden door de basisverzekering vergoed als ze op recept van een arts worden verstrekt. Er moet een medische noodzaak zijn preparaten te gebruiken. Dat kan zijn dat de patiënt geen andere voeding kan gebruiken, maar ook bij een resorptiestoornis, een voedselallergie, een stofwisselingsstoornis, bij sondevoeding en bij dreigende ernstige ondervoeding. Bij volwassenen vallen dieetpreparaten onder het eigen risico.


 

Aanvullende verzekering diëtist

Drie uur dieetadvies is niet zo veel. Daarom wordt er vaak een vergoeding voor de  diëtist opgenomen in aanvullende pakketten. Het gaat in de meeste gevallen om 2 of 4 uur extra dieetadvies of om een maximale extra vergoeding in euro’s. 

Via een prijs en product vergelijking zorgverzekeringen kun je nagaan hoe iedere zorgverzekeraar en iedere zorgverzekering omgaat met vergoedingen voor de diëtist, wat de prijs voor de aanvullende zorgverzekering is en wat de vergoeding voor de diëtist bij iedere zorgverzekering is.

Zie ook: Alle vergoedingen zorgverzekeringen

 


 

Samenvatting:
De dietist of dietiste wordt vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekering, maar dat gaat om maximaal 3 uur per jaar. Voor een hoge vergoeding dietist door de zorgverzekering dient u zich aanvullend te verzekeren. Hierboven vind u een overzicht met alle vergoeding dietist door de zorgverzekering en meer specifieke informatie over de diëtist en de zorgverzekering.