Vergoeding diëtist zorgverzekering

Voeding en gezondheid zijn nauw aan elkaar verwant. Een verandering in het voedingspatroon kan mensen gezonder maken maar het kan ook een pure noodzaak zijn bij ziekten en kwalen. Bij eetstoornissen, voedsel-allergieën, maag en darmklachten en overgewicht, maar ook bij bijvoorbeeld zwangerschap of kanker kan de hulp van een diëtist of diëtiste nodig zijn. Maar hoe gaat de zorgverzekering daarmee om? Wordt de diëtist vergoed?

TIP: Bekijk hier de vergoeding voor diëtisten bij alle zorgverzekeringen

Vergoeding diëtisten door basisverzekering

De diëtist / diëtiste wordt vergoed door de basisverzekering, maar het gaat daarbij om maximaal drie behandeluren per kalenderjaar. Deze vergoeding gaat ten koste van het eigen risico tenzij het dieetadvies plaatsvindt via ketenzorg.

Dat is het geval bij bijvoorbeeld diabetes, CVRM en COPD. Ook bij dieetadvies voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico voor de dietist.

Vanaf 2019 wordt bij mensen met overgewicht of obesitas, na doorverwijzing door de huisarts, ook de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) door de basisverzekering vergoed.

Dit is een combinatie van advies en begeleiding door de dietist op het gebied van voeding, eetgewoontes en bewegen om tot een gedragsverandering te komen die tot een gezondere leefstijl leidt. Het GLI programma kan individueel of in een groep plaatsvinden.

Vergoeding dieetpreparaten door de basisverzekering

Ook dieetpreparaten kunnen door de basisverzekering gedekt worden. Maar pas op, verwar dieetpreparaten niet met dieetvoeding. Dieetpreparaten zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die geen normale voeding kunnen eten.

Dieetpreparaten worden door de basisverzekering vergoed als ze op recept van een arts worden verstrekt. Er moet een medische noodzaak zijn preparaten te gebruiken. Dat kan zijn dat de patiënt geen andere voeding kan gebruiken, maar ook bij een resorptiestoornis, een voedselallergie, een stofwisselingsstoornis, bij sondevoeding en bij dreigende ernstige ondervoeding. Bij volwassenen vallen dieetpreparaten onder het eigen risico.

Aanvullende verzekering voor diëtist

Drie uur dieetadvies is niet zo hele veel. Daarom vallen diëtisten vaak in aanvullende pakketten. Het gaat in de meeste gevallen om 2 of 4 uur extra dieetadvies of om een maximale extra vergoeding in euro’s. 

In het bovenaan genoemde overzicht met vergoedingen voor diëtisten kun je nagaan welke zorgverzekering en welke zorgverzekeraar omgaan met vergoedingen voor de diëtist en wat de vergoeding bij iedere zorgverzekering is.

Samenvatting:
De dietist of dietiste wordt vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekering, maar dat gaat om maximaal 3 uur per jaar. Voor een hoge vergoeding dietist door de zorgverzekering dient u zich aanvullend te verzekeren. Hierboven vind u een overzicht met alle vergoeding dietist per zorgverzekering en meer specifieke informatie over de diëtist en de zorgverzekering.