Aanvullende verzekering modules

Bijna alle zorgverzekeraars bestaan de aanvullende verzekeringen uit een pakket dat bestaat uit meerdere soorten zorg. Bijvoorbeeld een dekking voor fysio, een dekking voor brillen en lenzen, een dekking voor alternatieve geneeswijzen enz.

Maar vaak weet je van tevoren al dat je sommige van deze dekkingen niet nodig hebt. Bijvoorbeeld een dekking voor brillen of een kraampakket, De aanvullende verzekering wordt dan onnodig duur gemaakt.

FBTO

FBTO heeft dit opgelost door de aanvullende pakketten onder te verdelen in modules die u ook gedurende het jaar in kunt schakelen. Het gaat om acht modules met hele verschillende dekkingen. Het mooie is dat u deze FBTO modules ook gedurende het jaar kunt aanzetten. Blijkt in de zomer dat uw kinderen naar de orthodontist moeten? Dan zet u de betreffende module aan, en begint u dan pas met betalen voor deze aanvullende verzekering. Hiermee is FBTO uniek, bij alle andere zorgverzekeraars moet u al aan het begin van het jaar bedenken wat u verzekeren wil. Vanaf 2015 is de wachttijd vervallen en gaan alle modules al de volgende maand in.

Het tussentijds uitzetten van modules is al enige jaren helaas niet meer mogelijk.

FBTO kent de volgende modules

  • Alternatieve geneeswijzen (homeopaat, alternatief genezer, alternatief therapeut)
  • Zorg buitenland (spoedeisende hulp buiten Nederland, vaccinaties)
  • Calamiteiten (abonnementskosten personenalarmering)
  • Gezichtszorg en Orthodontie (brillen, lenzen, beugels)
  • Gezinsplanning (kraamzorg, kraampakket, anticonceptie, sterilisatie)
  • Therapieën (fysiotherapie, ADHD, pedicure, stottertherapie)
  • Extra zorg (operaties buitenland, sportarts, vervangende mantelzorg)
  • Tandarts

Meer informatie over de FBTO zorgverzekering