Acceptatie zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. En daar moeten de zorgverzekeraars aan meewerken. Daarom hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht houdt in dat een verzekeraar niemand mag weigeren voor de basisverzekering.

Geen weigering basis zorgverzekering om medische redenen

Door deze acceptatieplicht van zorgverzekeraars wordt voorkomen dat mensen die duur zijn voor de zorgverzekeraar, omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn en dure medicijnen of behandelingen nodig hebben, worden geweigerd voor een basis zorgverzekering.

De overheid voorkomt zo dat deze voor de zorgverzekeraar dure en verliesgevende klanten overal geweigerd worden en zich niet kunnen verzekeren voor zorg. Iets dat iedere Nederlander verplicht is.

Ook mag een zorgverzekeraar chronisch zieken (en alle andere klanten) niet extra laten betalen voor zijn zorgverzekering. De basisverzekering moet voor iedereen gelijk zijn.

De acceptatieplicht geldt ook voor de basisverzekering van zorgverzekeringen die bijvoorbeeld op jongeren gericht zijn. Deze basis zorgverzekeringen zijn vaak goedkoper dan andere basisverzekeringen. Een zorgverzekeraar mag een oudere klant niet voor deze jongerenverzekering weigeren.

Uitzonderingen acceptatieplicht zorgverzekering

Er zijn op het gebied van acceptatie zorgverzekering echter een paar uitzonderingen.

Als iemand door een zorgverzekeraar als klant is geroyeerd wegens wanbetaling of wegens verzekeringsfraude geldt de acceptatieplicht vijf jaar lang niet. Een andere zorgverzekeraar mag de klant dan weigeren voor de zorgverzekering.

Ook mag een zorgverzekeraar, in bepaalde situaties, een klant weigeren als deze de bij de aanvraag van de zorgverzekering gestelde vragen onjuist beantwoord.

Dit laatste geldt alleen als de verzekeraar dit vooraf merkt. Is de zorgverzekering ingegaan, en de verzekeraar ontdekt dat er onjuiste informatie is gegeven, dan mag deze geen maatregelen meer nemen.

Geen acceptatieplicht aanvullende verzekeringen

Maar opgepast. Voor aanvullende verzekeringen geldt de acceptatieplicht nooit. Hier mag de zorgverzekeraar een nieuwe klant wel op medische gronden weigeren. Tegenwoordig geldt dit echter nog maar voor een klein aantal zorgverzekeringen. Bij de meeste zorgverzekeringen zijn medische gronden geen reden voor het weigeren van een nieuwe klant.

Alleen bij (uitgebreidere) tandartsverzekeringen komt medische acceptatie nog wel heel veel voor. Zie medische acceptatie tandartsverzekering voor meer informatie over dit onderwerp.

Mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering stopzetten?

De zorgverzekeraar mag de zorgverzekering alleen zelf stopzetten als er sprake is van wanbetaling of verzekeringsfraude. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen. Een zorgverzekering mag dus niet door de verzekeraar stopgezet worden omdat deze een klant te duur vindt. Ook niet als dat een lopende aanvullende zorgverzekering betreft.

Zie ook:

Samenvatting:
Een zorgverzekeraar mag een klant niet weigeren voor de basis zorgverzekering,  Een uitzondering is een klant die bij een andere zorgverzekering is geroyeerd wegens fraude of wanbetaling. Ook mag een zorgverzekeraar een klant niet meer laten betalen voor de basisverzekering.
Bij aanvullende zorgverzekeringen mogen er wel klanten geweigerd worden. Hiervoor is er geen acceptatieplicht. Medische acceptatie komt daarom voor, vooral bij de tandartsverzekering.
Een zorgverzekering mag door de verzekeringsmaatschappij gestopt worden als de verzekerde fraude pleegt of niet betaald. Dat geldt zowel voor de basisverzekering als voor aanvullende verzekeringen.