Acceptatie zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. En daar moeten de zorgverzekeraars aan meewerken. Daarom hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht houdt in dat een verzekeraar niemand mag weigeren voor de basisverzekering.

 

Geen weigering basisverzekering om medische redenen

Hiermee wordt voorkomen dat mensen die duur zijn voor de zorgverzekeraars, omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn en dure medicijnen of behandelingen nodig hebben, worden geweigerd voor een basis zorgverzekering. De overheid voorkomt zo dat deze voor de zorgverzekeraar dure en verliesgevende klanten overal geweigerd worden en zich niet kunnen verzekeren voor zorg. Iets dat iedere Nederlander verplicht is.

Ook mag een zorgverzekeraar chronisch zieken (en alle andere klanten) niet extra laten betalen voor zijn zorgverzekering. De basisverzekering moet voor iedereen gelijk zijn.

 

Uitzonderingen acceptatieplicht zorgverzekering

Er zijn op het gebied van acceptatie echter een paar uitzonderingen. Als iemand door een zorgverzekeraar als klant is geroyeerd wegens wanbetaling of wegens verzekeringsfraude geldt de acceptatieplicht vijf jaar lang niet. De zorgverzekeraar mag de klant dan weigeren.

Ook mag een zorgverzekeraar, in bepaalde situaties, een klant weigeren als deze de bij de aanvraag van de verzekering gestelde vragen onjuist beantwoord. Dit geldt alleen als de verzekeraar dit vooraf merkt. Is de zorgverzekering ingegaan, en de verzekeraar ontdekt dat er onjuiste informatie is gegeven, dan mag deze geen maatregelen meer nemen.

 

Geen acceptatieplicht aanvullende verzekeringen

Voor aanvullende verzekeringen geldt de acceptatieplicht niet. Hier mag de zorgverzekeraar een nieuwe klant wel op medische gronden weigeren. Tegenwoordig geldt dit echter nog maar voor een klein aantal zorgverzekeringen.

Alleen bij (uitgebreidere) tandartsverzekeringen komt medische acceptatie nog wel heel veel voor. Zie medische acceptatie tandartsverzekering voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering stopzetten?

De zorgverzekeraar mag de zorgverzekering alleen zelf stopzetten als er sprake is van wanbetaling of verzekeringsfraude. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen. Een zorgverzekering mag dus niet door de verzekeraar stopgezet worden omdat deze een klant te duur vindt.