Acceptatieplicht zorgverzekering

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. En daar moeten de zorgverzekeraars aan meewerken. Daarom hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht houdt in dat een verzekeraar niemand mag weigeren voor de basisverzekering.

Geen weigering om medische redenen

Hiermee wordt voorkomen dat mensen die duur zijn voor de zorgverzekeraars, omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn en dure medicijnen of behandelingen nodig hebben, worden geweigerd voor een verzekering.

Uitzonderingen acceptatieplicht zorgverzekering

Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als iemand door een zorgverzekeraar als klant is geroyeerd wegens wanbetaling of wegens verzekeringsfraude geldt de acceptatieplicht vijf jaar lang niet.

Ook mag een zorgverzekeraar, in bepaalde situaties, een klant weigeren als deze de bij de aanvraag van de verzekering gestelde vragen onjuist beantwoord. Dit geldt alleen als de verzekeraar dit vooraf merkt. Is de zorgverzekering ingegaan, en de verzekeraar ontdekt dat er onjuiste informatie is gegeven, dan mag deze geen maatregelen meer nemen.

Acceptatieplicht aanvullende verzekeringen

Voor aanvullende verzekeringen geldt de acceptatieplicht niet. Hier mag de zorgverzekeraar een klant wel op medische gronden weigeren.

Mag een zorgverzekeraar de zorgverzekering stopzetten?

De zorgverzekeraar mag de zorgverzekering alleen zelf stopzetten als er sprake is van wanbetaling of verzekeringsfraude. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen.