Aanvullende verzekeringen

Een pakket van de zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering die eventueel wordt aangevuld met aanvullende verzekeringen. Ongeveer 94% van alle zorgkosten wordt gedekt door de basisverzekering, maar soms kun je geconfronteerd worden met hoge kosten die niet door deze basisverzekering gedekt worden.

Aanvullend verzekeren voor wat er niet in de basisverzekering zit
De meest populaire aanvullende verzekering op de basis zorgverzekering is de tandartsverzekering. Deze aanvullende verzekering dekt de kosten voor de tandarts tot een bepaald maximum per jaar. Ook voor fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen en brillen en contactlenzen worden aanvullende verzekeringen aangeboden.

De aanvullende verzekeringen in een totaalpakket
Meestal bestaat een aanvullende verzekering uit een breed pakket dekkingen (fysiotherapie, kraampakket, brillen enz) waarvoor u zich dan allemaal verzekerd. De tandarts zit bij sommige zorgverzekeraars ook in de algemene pakketten, maar de meeste zorgverzekeraars bieden de tandartsverzekeringen apart aan.

Aanvullende verzekeringen via modules
Enkele zorgverzekeraars werken met modules zodat u zich niet hoeft te verzekeren voor dekkingen die u toch nooit zal gebruiken (zoals het kraampakket).

Meerdere pakketten aanvullende verzekeringen
De verzekeraars die hun aanvullende verzekering als pakketten aanbieden hebben meestal meerdere van dit soort pakketten, bijvoorbeeld Budget, Standaard en Luxe. De verschillen zitten hem dan meestal in het maximale bedrag of maximum aantal behandelingen dat per onderdeel vergoed wordt.

Aanvullende verzekering voor kinderen
Voor tandheelkundige hulp voor kinderen (tot 18 jaar) is geen aanvullende verzekering nodig. Bij de overige aanvullende verzekeringen liften de kinderen mee op de zorgverzekering van de ouder op wiens polis ze zijn bijgeschreven. Sluit die ouder een aanvullende verzekering af voor fysiotherapie dan kunnen de kinderen hier ook gebruik van maken zonder dat dit extra geld kost.

Ook bij aanvullende verzekeringen zijn kinderen gratis meeverzekerd!

Aanvullend verzekeren niet altijd goedkoper
Aanvullende zorgverzekeringen zijn behoorlijk prijzig. Gebruikt u maar weinig zorg? Dan is het misschien helemaal niet interessant om u aanvullend te verzekeren. Aanvullende verzekeringen vergoeden namelijk vaak maar een beperkt bedrag.