Vergoeding alternatieve geneesmiddelen zorgverzekering

Alternatieve geneesmiddelen zijn medicijnen waarvan de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Daardoor zijn het geen officiële medicijnen en worden alternatieve geneesmiddelen niet door de basisverzekering van de zorgverzekering vergoed.

Toch zijn er veel mensen die baat hebben bij alternatieve geneesmiddelen. En van veel van deze antroposofische en homeopathische geneesmiddelen is bekend dat ze wel degelijk effect hebben ook al worden ze niet tot de reguliere medicijnen gerekend. Om voor een vergoeding van dit soort alternatieve medicijnen door de zorgverzekering in aanmerking te komen moet u zich aanvullend verzekeren. Nagenoeg alle zorgverzekeraars bieden wel een aanvullend pakket aan waarvan alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen deel uitmaken.

Wat vergoeden de zorgverzekeraars voor alternatieve geneesmiddelen?

Wilt u weten welke zorgverzekeraar en welke zorgverzekering alternatieve geneesmiddelen vergoed, en tot welk maximum bedrag? Kijk dan in het overzicht vergoedingen alternatieve geneesmiddelen. In dat overzicht staat dit allemaal per zorgverzekering duidelijk aangegeven.

Welke alternatieve geneesmiddelen worden vergoed?

Maar het is natuurlijk niet zo dat ieder geneesmiddel dat als alternatief geneesmiddel wordt verkocht zomaar voor een vergoeding in aanmerking komt. Het geneesmiddel moet in de G-standaard zijn opgenomen. Dat houdt in dat het een erkend alternatief geneesmiddel is. Op de website www.geneesmiddeleninformatiebank.nl kunt u dit snel en makkelijk nagaan.

Ook is er een recept nodig van een arts of een alternatief zorgverlener Maar de alternatief zorgverlener moet wel door de zorgverzekeraar als zodanig erkend zijn.

Daarnaast kan de zorgverzekeraar nog extra eisen stellen. Deze eisen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Het is dan ook verstandig om voor u een nieuw alternatief geneesmiddel aanschaft eerst de servicedesk van uw zorgverzekering te raadplegen.

Hoe hoog is de vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen?

De alternatieve geneesmiddelen vallen onder de aanvullende verzekering dus uw zorgverzekeraar kan de regels zelf bepalen. Vaak geldt er een vergoeding van 100% tot een maximum bedrag, maar er zijn ook veel (vaak goedkopere) pakketten die 80% of 75% vergoeden, ook nu tot een maximum. Ook de maximum vergoeding hangt sterk af van de prijs die u voor het aanvullende pakket betaald.

In het eerder genoemde overzicht vergoedingen alternatieve geneesmiddelen kunt u precies zien hoeveel iedere zorgverzekering vergoed.