Zorgverzekering sporters

Er is dit jaar weer veel voordeel te behalen als u wisselt van zorgverzekering. Voor sommige groepen is het voordeel helemaal groot. Zo kan iedereen die lid is van een officiële sportbond (het maakt niet uit welke) veel korting krijgen op zijn zorgverzekering.

Hiervoor dient u als sporter over te stappen naar Zilveren Kruis. Als u lid bent van een sportbond krijgt u dan de volgende voordelen.

Voordelen zorgverzekering voor sporters:

  • 5% korting op de Zilveren Kruis basisverzekering.
  • 10% korting op de aanvullende verzekeringen.
  • 10% korting op de tandartsverzekeringen..

Zorgverzekering sporters korting

Wat is uw premie?

Kijk voor meer informatie op de website van Zilveren Kruis. Als u bij uw premieberekening daar de collectiviteit Nationale Sportbonden/NOC*NCF – Leden opgeeft (collectiviteit nummer 207000836) krijgt u een overzicht van alle voordelen en een premieberekening met alle kortingen die deze collectiviteit met zich meebrengt. Eventueel kunt u dan meteen deze zorgverzekering met korting voor sporters afsluiten.

Maar pas op!

Hoe leuk bovenstaande kortingen u als sporter misschien in de oren klinken, het is helemaal niet zeker dat de Zilveren Kruis zorgverzekering met dit collectief voor u ook de beste en goedkoopste zorgverzekering is. En zijn immers nog veel meer verzekeraars en veel meer collectieven. Doe daarom altijd eerst een prijs- en productvergelijk zorgverzekering voor u een verzekering afsluit. Dit kost u maar een minuutje maar kan u op jaarbasis heel honderden euro’s besparen.

Korting op een sportief leven

Wie sport is vaker gezond en maakt minder kans op veel kwalen en ziektes. Dat mag beloond worden vindt Zilveren Kruis Achmea. De voordelen voor iemand die sport (en dat is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking) levert een zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea veel voordeel op.

Erkende sportbonden

De sportbond waarvan u lid bent moet wel aangesloten zijn bij de NOC*NSF. Dit geldt echter voor vrijwel alle bekende sportbonden zoals de KNVB, de Atletiekunie, de Nederlandse Volleybal Bond, maar ook de Nederlandse Bridge Bond, het Watersportverbond, de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers en tientallen andere grote en kleine Nederlandse sportbonden. Hieronder een volledig overzicht.

Sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF:

– Aikido Nederland
– American Football Bond Nederland (AFBN)
Atletiekunie
– KNAF Nationale Autosport Federatie
– Badminton Nederland
– Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB)
– Nederlandse Basketball Bond (NBB)
– Nederlandse Beugel Bond (NBB)
– Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)
– Bob- en Sleebond Nederland (BSN)
– Nederlandse Boks Bond (NBB)
– Nederlandse Bowling Federatie (NBF)
– Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond (NIOBB)
– Nederlandse Bridge Bond (NBB)
– Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)
– Nederlandse Curling Bond (NCB)
– Koninklijke Nederlandse Dambond (KND)
– Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)
– Nederlandse Darts Bond (NDB)
– Nederlandse Draken Boot Federatie (NDBF)
– Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NFUB)
– Frisbee Bond Nederland (FBN)
– Gehandicaptensport Nederland
– Nederlandse Go Bond (NGB)
– Nederlandse Golf Federatie (NGF)
– Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
– Nederlands Handbal Verbond (NHV)
– Nederlandse Handboog Bond (NHB)
– Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
– Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHS)
– Nederlandse IJshockey Bond (NIJB)
– Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)
– Judo Bond Nederland (JBN)
– Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB)
– Nederlandse Kano Bond (NKB)
– Karate Do Bond Nederland (KDBN)
– Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond (KNKB)
– Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKB)
– Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers (NKK)
– Koninklijke Nederlandse Kolf Bond (KNKB)
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
– Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie (KNKFF)
– Nederlandse Kruisboog Bond (KNB)
– Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVL)
– Nederlandse Minigolf Bond (NMB)
– Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)
– Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC)
– Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
– Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG)
– Nederlandse Racquetball Associatie (NRA)
– Reddingsbrigades Nederland
– Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB)
– Nederlandse Roller sports en Bandy Bond (KRBB)
– Nederlandse Rugby Bond (NRB)
– Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)
– Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB)
– Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS)
– Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA)
– Algemene Nederlandse Sjoelbond (ANS)
– Nederlandse Ski Vereniging (NSV)
– Squash Bond Nederland (SBN)
– Holland Surfing Association (HSA)
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
– Taekwondo Bond Nederland (TBN)
– Nederlandse Tafeltennis Bond (NTB)
– Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
– Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
– Nederlandse Vijfkampbond
Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond (KNVB)
Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo)
– KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland
– Nederlandse Wandelsport Bond (NWB)
– Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB)
– Watersportverbond
– Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
– Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB)

Onderwerpen:
KNVB zorgverzekering korting sportclub, collectief sportclub, zorgverzekering korting sporters.