Korting zorgverzekering sporters

Er is dit jaar weer veel voordeel te behalen als u overstapt van zorgverzekering. Voor sommige groepen is het voordeel helemaal groot. Zo kan iedereen die lid is van een officiële sportbond (het maakt niet uit welke) veel korting krijgen op zijn zorgverzekering.

Om als sporter deze korting op de zorgverzekering te krijgen dient u over te stappen naar een Zilveren Kruis zorgverzekering. Als u lid bent van een sportbond komt u in aanmerking voor de collectiviteit van leden van sportbonden. Deze collectieve zorgverzekering voor sporters geeft u de volgende voordelen.

 

Voordelen zorgverzekering sporter:

  • Gratis Extra Aanvullend Sport pakket bij een aanvullende verzekering.
  • Tot 10% korting op de aanvullende verzekeringen.
  • Tot 10% korting op de tandartsverzekeringen..

 

Hieronder kunt u lezen hoe u uw premie kunt opvragen (en u eventueel voor deze zorgverzekering met korting voor sporters kun inschrijvem.

 

Zorgverzekering sporters korting

 

Wat is uw premie?

Deze hoge korting op uw zorgverzekering kunt u heel eenvoudig aanvragen:

  • Ga via deze link naar de website van Zilveren Kruis.
  • Geef daar bij uw premieberekening de collectiviteit Nationale Sportbonden/NOC*NCF – Leden op. (dit is collectiviteit nummer 207000836)

 

U krijgt dan een premieberekening met bovenstaande kortingen op de collectieve Zilveren Kruis zorgverzekering. Eventueel kunt u dan meteen de Zilveren Kruis zorgverzekering (met deze korting) afsluiten.

Ook uw meeverzekerde kinderen en meeverzekerde partner kunnen van deze collectieve korting bij Zilveren Kruis gebruik maken, ook al zijn deze gezinsleden niet bij een sportclub / sportbond ingeschreven.

Verderop deze pagina vindt u een overzicht met officiële sportbonden waarvoor deze collectiviteit geldt.

 


 

Korting op een sportief leven

Wie sport is vaker gezond en maakt minder kans op veel kwalen en ziektes. Dat mag beloond worden vindt Zilveren Kruis Achmea. De voordelen voor iemand die sport (en dat is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking) levert een zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea veel voordeel op.

 


 

Maar pas op!

Hoe leuk bovenstaande kortingen u als sporter misschien in de oren klinken, het is helemaal niet zeker dat de Zilveren Kruis zorgverzekering met dit collectief voor u ook de beste en goedkoopste zorgverzekering is. En zijn immers nog veel meer verzekeraars en veel meer collectieven. Doe daarom altijd eerst een prijs- en productvergelijk zorgverzekering voor u een verzekering afsluit. Dit kost u maar een minuutje maar kan u op jaarbasis heel honderden euro’s besparen.

 


 

Erkende sportbonden

De sportbond waarvan u lid bent moet wel aangesloten zijn bij de NOC*NSF. Dit geldt echter voor vrijwel alle bekende sportbonden.

Bekende sportbonden zoals de KNVB, de Atletiekunie, de Nederlandse Volleybal Bond zijn een officiële sportbond, maar ook de Nederlandse Bridge Bond, het Watersportverbond, de Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers en tientallen andere grote en kleine Nederlandse sportbonden. Hieronder een volledig overzicht van de bonden met deze Zilveren Kruis collectiviteit.

Kijk of uw sportbond daar bij zit, en of u en uw gezin zodoende in aanmerking kopen voor de collectieve korting voor sporters op de zorgverzekering van Zilveren Kruis.

 

Sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF:

Leden van alle hier onder genoemde sportbonden komen in aanmerking voor korting op deze zorgverzekering.

– Aikido Nederland
– American Football Bond Nederland (AFBN)
Atletiekunie
– KNAF Nationale Autosport Federatie
– Badminton Nederland
– Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB)
– Nederlandse Basketball Bond (NBB)
– Nederlandse Beugel Bond (NBB)
– Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)
– Bob- en Sleebond Nederland (BSN)
– Nederlandse Boks Bond (NBB)
– Nederlandse Bowling Federatie (NBF)
– Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond (NIOBB)
– Nederlandse Bridge Bond (NBB)
– Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)
– Nederlandse Curling Bond (NCB)
– Koninklijke Nederlandse Dambond (KND)
– Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB)
– Nederlandse Darts Bond (NDB)
– Nederlandse Draken Boot Federatie (NDBF)
– Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NFUB)
– Frisbee Bond Nederland (FBN)
– Gehandicaptensport Nederland
– Nederlandse Go Bond (NGB)
– Nederlandse Golf Federatie (NGF)
– Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
– Nederlands Handbal Verbond (NHV)
– Nederlandse Handboog Bond (NHB)
– Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
– Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHS)
– Nederlandse IJshockey Bond (NIJB)
– Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)
– Judo Bond Nederland (JBN)
– Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB)
– Nederlandse Kano Bond (NKB)
– Karate Do Bond Nederland (KDBN)
– Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond (KNKB)
– Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKB)
– Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers (NKK)
– Koninklijke Nederlandse Kolf Bond (KNKB)
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
– Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie (KNKFF)
– Nederlandse Kruisboog Bond (KNB)
– Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVL)
– Nederlandse Minigolf Bond (NMB)
– Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)
– Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC)
– Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)
– Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG)
– Nederlandse Racquetball Associatie (NRA)
– Reddingsbrigades Nederland
– Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB)
– Nederlandse Roller sports en Bandy Bond (KRBB)
– Nederlandse Rugby Bond (NRB)
– Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)
– Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB)
– Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS)
– Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA)
– Algemene Nederlandse Sjoelbond (ANS)
– Nederlandse Ski Vereniging (NSV)
– Squash Bond Nederland (SBN)
– Holland Surfing Association (HSA)
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
– Taekwondo Bond Nederland (TBN)
– Nederlandse Tafeltennis Bond (NTB)
– Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
– Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
– Nederlandse Vijfkampbond
Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond (KNVB)
Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo)
– KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland
– Nederlandse Wandelsport Bond (NWB)
– Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB)
– Watersportverbond
– Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
– Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB)

 


 

Samenvatting:
Bent u lid van een sportbond (meestal bent u dat automatisch als u van een sportclub lid bent, dan kunt u een hoge korting krijgen op uw zorgverzekering. Zilveren Kruis heeft een collectiviteit voor Nederlandse sportbonden die zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering hoge korting geeft. Dit geldt onder andere voor de KNVB (voetbalbond), KNLTB (tennisbond), Atletiekunie, de KNHS (hockeybond) en tientallen andere sportbonden. Voor sporters is het daarom makkelijk om een hoge korting op de zorgverzekering te krijgen.