Vergoeding orthodontist (orthodontie) zorgverzekering

Orthodontie maakt geen deel uit van de meeste tandartsverzekeringen. En in tegenstelling tot de kosten voor de tandarts zijn de kosten voor de orthodontist ook voor minderjarigen niet gedekt door de basisverzekering.

Wilt u de kosten van een beugel voor een kind of andere kosten voor de orthodontist door de zorgverzekering vergoed krijgen? Dan zal u zich aanvullend voor orthodontie moeten verzekeren. Gelukkig bieden veel zorgverzekeringen een goede orthodontie verzekering.

TIP: Kijk in het overzicht vergoedingen orthodontie per zorgverzekering om exact te zien wat de vergoeding orthodontie en de voorwaarden per zorgverzekering zijn.

Bijna ieder kind een beugel

Een aanvullende orthodontist verzekering is heel verstandig als u kinderen in de tienerleeftijd hebt. Tieners worden tegenwoordig bijna standaard door de tandarts naar de orthodontist doorverwezen voor een beugel. Een beugel voor een kind is bijna standaard.

Gelukkig laten de kosten voor een beugel zich makkelijk voorspellen. U kunt van tevoren een behandelplan met de orthodontist of tandarts opstellen en zodoende een goede inschatting maken of u zich het komend jaar voor orthodontie moet verzekeren en voor hoeveel.

Eerst een behandelplan opstellen voor het komend jaar opstellen en dan u dan pas verzekeren voor de orthodontist? Slim!

Maar pas op, veel zorgverzekeringen voor orthodontie hanteren een wachttijd, waarbij u niet meteen kunt beginnen met het declareren van de kosten. In het boven genoemde overzicht met vergoedingen orthodontie kunt precies zien welke zorgverzekeringen een wachttijd hanteren en welke verzekeringen niet.

Orthodontist verzekering volwassenen

De informatie op deze pagina gaat over de vergoeding voor orthodontie voor kinderen (tot 18 jaar). Voor volwassenen gelden heel andere regels voor de orthodontie verzekering!

Alle informatie over vergoedingen van de orthodontist voor volwassenen kunt u vinden in ons artikel Vergoeding orthodontie door zorgverzekering voor volwassenen. Daar vind u ook alle vergoedingen othodontie per zorgverzekering.


Vergoeding orthodontie kinderen door basisverzekering

Terug naar de kinderen en hun beugel. We schreven het hier boven al, ook voor kinderen zit de orthodontist niet in de basisverzekering. Voor orthodontie moet u zich daarom ook bij kinderen aanvullend verzekeren via een orthodontie verzekering in een aanvullend pakket.

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij de basisverzekering de orthodontist vergoed. Als er sprake is van een zeer ernstige groeistoornis of ontwikkelingsstoornis in mond, kaak of gebit zal de basis zorgverzekering de kosten voor de orthodontist wel vergoeden. Dit komt echter niet vaak voor.

Oppassen met wachttijd voor orthodontie bij aanvullende verzekering

Verzekeraars zijn er niet dol op dat mensen zich voor speciaal voor orthodontie verzekeren. Een orthodontie verzekering afsluiten, dan hun kind een beugel laten aanmeten, en dan de verzekering weer stopzetten. Zorgverzekeraars zijn daar natuurlijk niet dol op.

Daarom zijn er sommige zorgverzekeraars die een wachttijd van een jaar hanteren. U moet dan eerst de verzekering een jaar betalen zonder dat u aanspraak kunt maken op een orthodontie vergoeding. Pas in het tweede jaar van de aanvullende verzekering voor orthodontie kunt u de kosten voor de orthodontist declareren.

In het overzicht met vergoedingen eerder op deze pagina staat precies aangeven hoe het met deze orthodontist wachttijd bij iedere zorgverzekering is gesteld.

Vaak een eenmalige vergoeding

Een andere beperking, die bij de meeste zorgverzekeringen geldt, is dat er maar éénmalig tot een maximum bedrag kan worden gedeclareerd. Is dat bedrag behaald dan kunt u voor dat persoon geen kosten meer declareren. Het kan dan verstandig te zijn van zorgverzekeraar te wisselen (let op de wachttijd).

Om niet voor verrassingen komen te staan kunt u het best de orthodontist aan het begin van de behandeling eerst een behandelplan laten opstellen. U kunt uw verzekering dat daarop afstemmen.

Wat vergoedt welke zorgverzekering voor orthodontie?

De vergoedingen voor de orthodontie verzekering verschillen sterk per zorgverzekering en zorgverzekeraar. Zoals gebruikelijk vergoeden de dure pakketten meestal het meest.

De vergoeding bij een orthodontie verzekering is meestal 100%, 80% of 75% van de gemaakte kosten tot een maximum bedrag. Dat maximum bedrag kan ook sterk verschillen en loop uiteen van 500 tot 2.500 euro.

In het overzicht met vergoedingen die we bovenaan dit artikel noemen kunt u alle orthodontist vergoedingen van iedere zorgverzekering in één handige tabel zien.

Zorgverzekeraars die geen orthodontie verzekeren

Diverse zorgverzekeraars bieden helemaal geen vergoedingen voor orthodontie aan. Deze zorgverzekeringen zijn dus minder interessant als u kinderen in de beugelleeftijd heeft. Het gaat o.a. om Anderzorg, Bewuzt, Just en ZieZo.

Dit zijn budget zorgverzekeringen (weinig betalen, weinig dekking) en zorgverzekeringen die zich richten op jongeren boven de 18 jaar. Jongeren die de beugel leeftijd ontgroeid zijn en dus geen orthodontie verzekering nodig hebben.

Samenvatting:
Kosten voor orthodontie vallen niet onder de basisverzekering. Voor een vergoeding orthodontie moet u zich aanvullend verzekeren. Een orthodontist verzekering voor kinderen maakt deel uit van veel aanvullende pakketten. De vergoeding orthodontie kind verschilt sterk per zorgverzekering. In bovenstaand overzicht kunt u de vergoedingen orthodontist kind zien. U ziet daar ook of de zorgverzekeraar een wachttijd hanteert voor de orthodontie verzekering.