Is overstappen moeilijk?

Is overstappen naar een andere zorgverzekeraar moeilijk?

Nee wisselen van zorgverzekering is doodeenvoudig. Anders zou bijna 1 op de 10 verzekerden niet aan het eind van het jaar van zorgverzekeraar wisselen. Hoe gaat dit overstappen in zijn werk?

U dient uw oude zorgverzekering voor 1 januari  op te zeggen. Daarna heeft u nog tot 31 januari de tijd om u bij uw nieuwe zorgverzekeraar in te schrijven. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in. U bent dus niet onverzekerd, ook al kiest u pas eind januari voor een nieuwe zorgverzekeraar. Als u het maar voor 31 januari geregeld heeft.

Vaak een overstapservice

Maar het is nog makkelijker. Meestal (in bijna alle gevallen) is zelf afmelden niet nodig omdat de nieuwe verzekeraar een opstapservice biedt. Bij de inschrijving bij uw zorgverzekering kunt u dan aangeven dat de nieuwe verzekeraar u mag afmelden bij uw oude zorgverzekeraar. Natuurlijk moet u dan uw oude verzekeraar ook even vermelden.

Nagenoeg alle zorgverzekeraars bieden deze service. Alles gebeurt dan automatisch.  Overstappen naar een andere zorgverzekering is dus bijzonder eenvoudig.

Ook onderstaande situaties zijn geen probleem

  • Een andere zorgverzekering mag u nooit een basisverzekering weigeren (tenzij er een betalingsachterstand of fraude met de zorgverzekering is gepleegd). Om medische redenen mag de basisverzekering niet worden geweigerd.
  • Het is mogelijk alleen de aanvullende verzekering of alleen de basisverzekering elders onder te brengen. Deze hoeven namelijk niet perse bij dezelfde verzekeraar te lopen. Meer informatie.
  • Heeft u toestemming moeten vragen aan uw zorgverzekeraar voor een bepaalde behandeling uit het basispakket (een machtiging)? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar deze machtiging altijd over.
  • Dit geldt ook voor gemaakte afspraken over het persoonsgebonden budget (PGB). De nieuwe verzekeraar mag hier niet aan tornen.
  • Rekeningen van lopende behandelingen worden door de zorgverlener nog ingediend bij de oude verzekeraar en door die zorgverzekering vergoed.