Eigen risico zorgverzekering – Verplicht en vrijwillig

In de basisverzekering van de zorgverzekering zit een verplicht eigen risico van 385 euro. Dat betekent dat je de eerste 385 euro die je aan zorg maakt niet vergoed. Pas als je die 385 euro hebt bereikt gaan ze vergoeden. Die 385 euro geldt per persoon.

Voor kinderen onder de 18 geldt dit eigen risico echter niet!

Bij de invoering in 2006 bedroeg het eigen risico nog maar 150 euro. Tot 2016 steeg dit bedrag geleidelijk tot 385 euro. Het verplicht eigen risico is wettelijk tot en met 2021 op de huidige 385 euro vastgezet.

Uitzonderingen eigen risico zorgverzekering

Voor veel zorg geldt dit eigen risico echter niet. Deze kosten krijg je vergoed, ook al heb je de 385 euro nog niet bereikt. Maar natuurlijk tellen de kosten ook niet mee bij het opbouwen van 385 euro.

Uitzonderingen:

  • De huisarts
  • Spoedeisende hulp huisarts of huisartsenpost
  • Ketenzorg via de huisarts
  • Tandheelkundige zorg voor kinderen uit de basisverzekering
  • Tandheelkundige zorg via aanvullende verzekering en andere zorg uit aanvullende zorgverzekeringen
  • Verloskundige hulp
  • Kraamzorg
  • Griepprik voor risicogroepen
  • Artikelen in bruikleen (bijvoorbeeld krukken)
  • Bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)

Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of in zijn geheel niet in rekening brengen.

Let op! Injecties en bloedonderzoek bij de huisarts gaat wel ten koste van het eigen risico.

 

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Dit is een manier om de premie van de basisverzekering te verlagen door een hoger eigen risico te nemen. U betaalt dan minder premie, maar u krijgt ook pas na een hoger drempelbedrag de zorgkosten vergoed. Dit is dus alleen interessant als u geen of nauwelijks zorgkosten denkt te gaan maken die ten koste gaan van het eigen risico.

Het vrijwillig eigen risico kan 100, 200. 300, 400 of 500 euro bedragen. Als je kiest voor een eigen risico van 500 euro zal je weinig premie betalen, maar de zorgverzekeraar zal pas gaan uitkeren als de zorgkosten dat jaar boven de 885 euro komen te liggen (500 vrijwillig eigen risico plus 385 euro verplicht eigen risico).

Uitzonderingen: Niet bij alle zorgverzekeringen kunt u ieder van de bovenstaande eigen risicobedragen gelden. Soms kan u alleen kiezen tussen alleen het verplichte eigen risico en het maximum bedrag van vrijwillig eigen risico. Of u kunt bijvoorbeeld alleen kiezen tussen 0, 300 of 500 euro vrijwillig eigen risico. Dit verschilt per zorgverzekering.

Overigens kiezen de meeste mensen ervoor om geen vrijwillig eigen risico te nemen.

 

Het gevaar van een te hoog eigen risico

Met een hoog eigen risico heb je een veel lagere zorgpremie. Maar kijk uit, daarmee kleedt u wel de verzekering uit. Het kan zijn dat u ineens veel meer geld voor zorg moet betalen. Het eigen risico is dan ook vaak een oorzaak van betalingsproblemen.