Regionale zorgverzekeringen

Vrijwel alle aanbieders van zorgverzekeringen werken landelijk, maar er zijn ook regionale aanbieders. Het voordeel van deze regionale zorgverzekeraars is dat ze kleinschaliger en dus persoonlijker zijn. Maar het is vooral een voordeel dat ze nauw kunnen samenwerken met regionale zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, artsen, fysiotherapeuten en dergelijke. Doordat ze deze zorgaanbieders vaak persoonlijk kennen kunnen de regionale aanbieders van zorgverzekeringen goede afspraken maken met de plaatselijke zorgverzekeraars en beter bemiddelen voor hun klanten.

Goede regionale aanbieders van zorgverzekeringen zijn:

In Nederland is iedere zorgverzekeraar verplicht iedere klant voor de basisverzekering te accepteren. Dat betekent dat u ook als u niet in de regio woont een basisverzekering bij één van deze verzekeraars kun afsluiten. Maar dit is niet verstandig. De gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners zullen zich namelijk in de regio van de verzekeraar bevinden. Maak dus alleen gebruik van deze zorgverzekeringen als u in de betreffende regio woont.

regionale zorgverzekering