Regionale zorgverzekeringen

Vrijwel alle aanbieders van zorgverzekeringen werken landelijk, maar er zijn ook regionale aanbieders. Het voordeel van deze regionale zorgverzekeraars is dat ze kleinschaliger en dus persoonlijker zijn. Maar het is vooral een voordeel dat ze nauw kunnen samenwerken met regionale zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, artsen, fysiotherapeuten en dergelijke. Doordat ze deze zorgaanbieders vaak persoonlijk kennen kunnen de regionale aanbieders van zorgverzekeringen goede afspraken maken met de plaatselijke zorgverzekeraars en beter bemiddelen voor hun klanten.

Goede regionale aanbieders van zorgverzekeringen zijn:

regionale zorgverzekering