Vergoeding besnijdenis door zorgverzekering

Vanaf 2017 zit de besnijdenis om medische redenen weer in de basisverzekering van de zorgverzekering (in 2005 was deze daar uitgehaald). U komt dus weer voor vergoeding in aanmerking als er een medische oorzaak is om een besnijdenis uit te voeren.

Wilt u een besnijdenis laten uitvoeren uit religieuze redenen, om hygiënische redenen of om een andere reden die niet per se medisch noodzakelijk is dan gelden er andere regels. Dan zal u zich aanvullend moeten verzekeringen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Tip: Kijk in het overzicht vergoeding besnijdenis per zorgverzekering om te zien welke zorgverzekering besnijdenis vergoed, wat deze aanvullende verzekeringen kosten en wat de voorwaarden zijn.

Hier meer informatie over aanvullende zorgverzekeringen die een besnijdenis vergoeden.

Besnijdenis om religieuze redenen

Zilveren Kruis, Avero en Interpolis bieden aanvullende pakketten waarbij een besnijdenis op religieuze gronden wordt vergoed.

Altijd vergoeding voor een besnijdenis

Er zijn echter ook zorgverzekeraars die pakketten hebben die een besnijdenis altijd vergoeden (al is dat niet in alle gevallen volledig). Dat betreft onder andere aanvullende verzekeringen van OHRA, United Consumers, Univé, De Goudse, Delta Lloyd, VGZ, Zorg en Zekerheid en PNOzorg. Bij de laatste zorgverzekeraar zitten besnijdenissen zelfs in alle aanvullende verzekeringen, behalve de Start.

Of helemaal geen vergoeding besnijdenis

En dan zijn er nog de zorgverzekeraars die in geen van hun aanvullende pakketten besnijdenissen vergoeden. Hieronder bevinden zich grote verzekeraars als FBTO, De Friesland, Bewuzt en Salland.

In het bovengenoemde overzicht kunt u precies zien welke zorgverzekering wat op dit gebied vergoedt.