Eigen bijdrage zorgverzekering

Over de eigen bijdrage bij een zorgverzekering is vaak veel onduidelijkheid. Dat komt doordat veel mensen de eigen bijdrage verwarren met het eigen risico.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is een bepaald bedrag (standaard 385 euro) wat je als drempelbedrag eerst moet betalen voor je voor vergoedingen via de zorgverzekering in aanmerking komt. De kosten voor de huisarts en nog wat uitzonderingen vallen daar niet onder. Kijk bij alle informatie over het eigen risico voor meer info.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage in de zorg is een heel ander verhaal. De overheid heeft bepaald dat sommige zorg uit het basispakket niet volledig vergoed wordt. De verzekerde moet dan meebetalen in de vorm van een eigen bijdrage.

Zo moet voor een hoortoestel 25% van de kosten zelf betaald worden. Bij kraamzorg thuis moet er 4,40 euro per uur zelf worden opgebracht en bij een pruik (om medische redenen) moet alles boven de 436 euro zelf worden betaald.

Verzekeren voor de eigen bijdrage

Soms is mogelijk de eigen bijdrage, of een deel daarvan, terug te krijgen via een aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. Maar dat hangt helemaal van uw aanvullende verzekering af. Kijk bij de dekkingen zorgverzekering voor meer informatie.