Wat is het Nationaal Zorgfonds?

Het Nationaal Zorgfonds (#NLzorgfonds) is een organisatie waarin onder andere de SP, de Partij van de Dieren, 50 Plus, de Piratenpartij, Omroep MAX, ouderenbond KBO en de FNV deel uitmaken. Hun doel is tot een daadwerkelijk Nationaal Zorgfonds te komen die de zorgverzekering vervangt. Vergelijkbaar met het voormalige ziekenfonds, maar dan voor alle Nederlanders.

Met het Nationaal Zorgfonds wil men kosten besparen waardoor bijvoorbeeld het eigen risico kan vervallen. Dit ziet de organisatie als een boete op ziek zijn. Bovendien is deze eigen bijdrage een reden voor veel mensen om zorg te mijden.

Kosten kunnen volgens de organisatoren van het Nationaal Zorgfonds bespaard worden door de bureaucratie terug te dringen en de marketingkosten te laten vervallen. Er wordt nu door de zorgverzekeraars in november en december voor vele miljoenen aan reclame gemaakt. Dat is niet nodig is als er geen concurrentie meer is.

De zorgverzekering is opgezet om de kosten in de zorg terug te dringen door meer concurrentie. Daartegenover staan echter wel meer kosten door reclame en door de eigen ICT-systemen en medewerkers die de verzekeraars los van elkaar nodig hebben. Met een Nationaal Zorgfonds, één organisatie die alles regelt, zou volgens de initiatiefnemers veel geld kunnen worden bespaard.