Zorgverzekering en echtscheiding

Normaal gesproken kunt u alleen van zorgverzekering wisselen aan het eind van het jaar. Maar er zijn uitzonderingen. Een echtscheiding (en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap) kan zo’n uitzondering zijn. Dat is het geval als u bijgeschreven staat op de polis die op naam staat van uw (ex) partner.

In dat geval moet de polis worden gesplitst. En daarbij heeft u de keuze voor een andere zorgverzekering en zorgverzekeraar te kiezen. Dit kan op ieder moment waarbij de nieuwe zorgverzekering dan op de eerste dag van de volgende maand in gaat.

Zorgverzekering kinderen bij een echtscheiding

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Maar ze mogen maar op één polis bijgeschreven staan. In principe is dat, na een echtscheiding, bij de ouder waarbij ze in huis wonen. Bij co-ouderschap kun je kiezen.

Het is dan verstandig de kinderen op de polis te zetten van de ouder die de zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking. Heeft bijvoorbeeld de vader een aanvullende verzekering en de moeder niet, dan komen de minderjarige kinderen alleen voor de vergoedingen van de aanvullende verzekering in aanmerking als ze op de polis van de vader staan. Vooral bij een vergoeding voor een orthodontist (beugel) kan dit erg belangrijk zijn te weten.