OHRA zorgverzekering 2021 ruim 10 euro duurder

Het was de verwachting dat de zorgpremie 2021 gemiddeld met 5 euro per maand zou stijgen. Nu ongeveer 60% van de premies 2021 binnen is ligt de gemiddelde prijsverhoging ietsje boven die 5 euro. Er zijn ook zorgverzekeraars die een hogere premieverhoging doorvoeren. Een negatieve hoofdrol is er op dat gebied voor OHRA dat zijn zorgpremie 2021 met 10,25 euro per maand heeft verhoogd.

Altijd vrije keuze
Hierbij moet wel gezegd worden dat een OHRA zorgverzekering een restitutiepolis is (met een volledig vrije keuze van zorgverlener). Bij deze luxe zorgverzekeringen gaat het altijd om hogere bedragen. Maar ook procentueel is de premieverhoging met 8,8% fors. Het gemiddelde van alle zorgverzekeringen ligt op ongeveer 4,3%.

Duurder maar niet duur
De prijs van een basis OHRA zorgverzekering 2021 komt na de prijsverhoging op 126,75 euro. Dat is een relatief lage premie voor een restitutiepolis. Dat verklaart de hoge premiestijging. De OHRA zorgverzekering was tot dusver kennelijk te goedkoop.