Vergoeding plastische chirurgie zorgverzekering

Bij plastische chirurgie worden de kosten soms wel en soms niet door de zorgverzekering vergoed. Meestal moet u zich aanvullend verzekeren voor plastische chirurgie, maar ook dan worden behandelingen lang niet altijd vergoed.

TIP: Wilt u weten welke zorgverzekeraar en welke zorgverzekering wat vergoed voor plastische chirurgie? Kijk dan in het overzicht van vergoedingen plastische chirurgie per zorgverzekering voor alle details, dekkingen, voorwaarden en prijzen van aanvullende verzekeringen op dit gebied.

Zorgverzekeringen onderscheiden bij plastische chirurgie twee soorten ingrepen waarbij er een groot verschil zit of de ingrepen vergoed worden of niet.

Cosmetische ingrepen en medisch noodzakelijke ingrepen

Ten eerste zijn er de cosmetische ingrepen. Dit zijn ingrepen waarvoor je zelf kiest zonder dat daar een medische reden voor is.

Dat kan zijn omdat u van mening bent dat u er na plastische chirurgie mooier uitziet. Maar er kan ook plastische chirurgie plaatsvinden omdat de dokter dit nodig acht. Bijvoorbeeld een borstverkleining om rugklachten te voorkomen of een misvorming te corrigeren waaronder de patiënt zo lijdt dat deze psychische klachten veroorzaken.

Vergoeding plastische chirurgie via basisverzekering

Maar wanneer wordt zo’n ingreep vergoed? Standaard wordt plastische chirurgie nooit vergoed door de basisverzekering, tenzij er een medische noodzaak is. Hieronder vind u deze medische noodzaken voor plastische chirurgie:

 • Er zijn aantoonbare lichamelijke afwijkingen die u ernstig beperken in uw functioneren
  De afwijkingen en/of klachten die daaruit voortkomen zijn zo ernstig dat u daar last van heeft in uw dagelijks leven of op op uw werk.
 • Het betreft verminkingen door ziekte, ongevallen of geneeskundige behandelingen
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afzetten van een borst, het verwijderen van ernstig littekenweefsel na brandwonden bij een ongeluk.
 • Aangeboren misvormingen
  Ook het corrigeren aangeboren misvormingen zoals een hazenlip, een open gehemelte, verslapte oogleden betreft medisch noodzakelijke correcties.
 • Sommige buikwandcorrecties
  Spreek dit van tevoren duidelijk af met de zorgverzekeraar, Die bepaalt of er medische noodzaak is.
 • Het weghalen van geboortevlekken.
 • Woekering van bindweefsel, lymfevaren of bloedvaten.
 • Misvormde botten in het gezicht.
 • Misvorming van urinewegen en geslachtsorganen.
 • Het aanpassen van de geslachtskenmerken (transseksualiteit)
 • Borstprothese bij geen borstvorming (vanaf 2017)
 • Ooglidcorrectie boven (vanaf 2017)
 • Besnijdenis om medische redenen (vanaf 2017)

Let op!

Er is altijd een schriftelijke verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist en het is zeer aan te raden om voor de kosten gemaakt worden eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Soms is er namelijk toestemming van de verzekeraar nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding via de basisverzekering.

Vergoeding plastische chirurgie via een aanvullende verzekering

Er zijn veel zorgverzekeraars en nog veel meer aanvullende verzekeringen. Wat een zorgverzekeraar verzekert via extra verzekeringen kan hij helemaal zelf bepalen. De meeste zorgverzekeraars dekken geen plastische chirurgie (anders dan de bovenstaande noodzakelijke ingrepen), andere hebben een uitgebreid aanvullend pakket waaronder plastische chirurgie valt.

In het helemaal bovenaan genoemde overzicht met vergoedingen plastische chirurgie kunt u precies zien welke zorgverzekering wat op het gebied van plastische chirurgie vergoedt en hoe hoog deze vergoedingen per zorgverzekering zijn.

Wat kan aanvullend worden vergoed?

Check altijd bij een zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. Maar voorbeelden van niet medische noodzakelijke plastische chirurgie die vaak via aanvullende pakketten vergoed worden zijn:

Voorbeelden:

 • Borstvergroting of borstverkleining met een medische oorzaak zoals sterk afwijkende formaten van beide borsten.
 • Oorcorrecties voor aangeboren afwijkingen zoals flaporen.
 • Operatief verhelpen van snurken.
 • Correctie bovenste oogleden.