Zorg mijden wordt probleem in 2024

In 2024 stijgt de zorgpremie met meer dan 10 euro per maand. Dat is een stijging van 100 tot 150 euro per jaar (per volwassene in een gezin). Alleen al voor de verplichte basisverzekering! Een aanzienlijke stijging van de vaste lasten, die ook nog eens bovenop de stijgende kosten voor gas, stroom en de boodschappen komt.

Volgens de expert kan dit een ingrijpend gevolg hebben voor het gebruik maken van de zorg in Nederland. Veel mensen zullen zorg mijden omdat ze het eenvoudigweg niet kunnen betalen.

Mensen zullen op om de kosten te besparen hun aanvullende verzekeringen laten vervallen, met als gevolg dat ze niet meer verzekerd zijn voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Vervolgens kunnen ze geen gebruik meer maken van deze zorg omdat ze dan zelf de kosten volledig moeten betalen.

Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar kan er ook toe leiden dat er in een later stadium hogere kosten zijn om de achterstallige zorg in te halen, bijvoorbeeld omdat noodzakelijke tandarts behandelingen niet zijn uitgevoerd.

Voor de (verplichte) basis verzekering zal er vaker gekozen gaan worden voor een budgetpolis of een zo hoog mogelijk eigen risico van 885 euro per jaar. Bij de budgetpolis hoef je alleen wat vrijheid in te leveren (je kan voor een volledige vergoeding niet meer bij iedere zorgverlener terecht), maar een eigen risico van 885 euro is ingrijpender. Voor veel mensen zal dat beteken dat ze niet of nauwelijks nog gebruik kunnen maken van hun zorgverzekering omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Ze hebben in feite dan alleen een zorgverzekering omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

Er is dan ook een flinke toename in het aantal verzekerden dat om een betalingsregeling vraagt omdat ze de zorgpremie niet kunnen betalen. Met de veel hogere premie in 2024 zal dat alleen nog maar erger worden.

De minima hebben het geluk dat de zorgtoeslag in 2024 ook stijgt, maar voor wie iets meer geld verdiend komt de prijsstijging van de zorgverzekering volledig op het eigen bord.