Vergoeding diabetes zorgverzekering

Mensen met diabetes mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) doen vaker een beroep op hun zorgverzekering dan de gemiddelde andere Nederlander. Ze hebben immers continue hulpmiddelen en medicijnen zoals insuline nodig en staan onder controle van specialisten. Een goede zorgverzekering is dus erg belangrijk voor mensen met diabetes (diabeten).

Basisverzekering

Gelukkig worden veel medicijnen, hulpmiddelen en controles door de basisverzekering vergoed. De huisarts, hulpmiddelen (insuline-pen, bloedsuiker-meter, teststrips, naalden)

Per insulinesoort wordt er altijd 1 insuline-pen vergoed (de meeste diabeten gebruiken 2 soorten insuline). Maar voor wat betreft een reserve-pen zitten niet alle zorgverzekeraars op één lijn. Check dus even of een extra insuline-pen vergoed wordt voor u er één aanschaft.

Voor de bloedsuikermeter geldt dat u er één per drie jaar kunt declareren. Is uw bloedsuikermeter eerder defect? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoed of niet vergoed?

Tegenwoordig vergoeden zorgverzekeraars niet meer zomaar alle merken medicijnen en hulpmiddelen. Check als u een nieuwe zorgverzekeraar hebt of als er bij u pas diabetes geconstateerd is voor de zekerheid of de middelen die u gaat bestellen vergoed worden. De grote leveranciers van diabetesmaterialen zoals Bosman en Mediq zijn ook op de hoogte van deze vergoedingen en kunnen u hierbij adviseren en helpen.

Eigen risico

Hou hierbij wel rekening met het eigen risico. Iemand met diabetes doet er verstandig aan geen vrijwillig eigen risico te nemen bij diens zorgverzekering. De kosten voor bijvoorbeeld insuline zullen de 385 euro (verplicht eigen risico) altijd overstijgen.

De kosten voor de huisarts gaan niet ten koste van het eigen risico, maar insuline en andere medicijnen wel. Ook bij bloedonderzoek geldt het eigen risico.

Dieetadvies

Overgewicht is nadelig bij diabetes omdat het de insulineopname hindert. Volgens de basisverzekering heeft iedereen recht op drie uur dieetadvies per jaar. Vaak is dit voor diabeten te weinig. Voor vergoeding voor meer uren bent u echter aangewezen op een aanvullende verzekering voor de diëtist.

Voetbehandeling

Bij mensen met diabetes kunnen wondjes aan de voeten slechter genezen. Daardoor wordt voetcontrole gedekt door de basisverzekering. hebben mensen met zorgprofiel 2 of hoger recht op vergoeding voor voetbehandelingen door de podotherapeut en/of pedicure. Uw huisarts of diabetes-specialist bepaalt uw zorgprofiel. Is uw zorgprofiel lager dan 2, dan kunt u alleen vergoeding aanvragen voor voetbehandelingen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

Brillen en lenzen

Diabetes kan tot oogproblemen leiden door aantasting van de bloedvaten in de ogen. Helaas zijn er in de basisverzekering hiervoor geen voorzieningen voor diabeten. Ook als diabeet moet u zich hiervoor aanvullend verzekeren voor brillen en lenzen.